Các thông tin chính
Giới thiệu Trường
Trang vàng Đại học xây dựng
Thông báo - quyết định
Nội quy - quy chế
Đào tạo
  Đào tạo ngắn hạn
  Đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ
  Đào tạo thường xuyên
  Đào tạo đại học
Khoa học và Công nghệ
Các Khoa - Viện
Trung tâm - Viện KHCN
Thư viện
Sinh viên
Đoàn - Hội
Công Đoàn
Phòng ban
Các hội nghề nghiệp
Tạp chí Khoa học công nghệ
Ban quản lý khai thác tài nguyên thông tin - trang web
Tuyển sinh
Tuyển dụng
Liên kết
Trang E-learning
Duyệt thư điện tử
Đăng ký môn học
Học bổng Quốc tế - Các chương trình liên kết đào tạo
Giới thiệu việc làm
Học bổng Đỗ Quốc Sam
Trang ngoài Wiki
 
Ảnh nhà trường
 
Trung tâm, viện
Đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ
Thông báo Tuyển sinh Cao học đợt tháng 05 năm 2015 (Thông báo số 1)

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014,

 Căn cứ công văn số: 2768/BGDĐT-GDĐH ngày 10/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc liên kết đào tạo Thạc sỹ giữa trường Đại học Xây dựng với Đại học Cần Thơ; Đại học Tây Nguyên và Đại học Xây dựng Miền trung;

+ Đọc tiếp...

Thông báo tuyển sinh cao học (Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Xây dựng và Trường Đại học Saitama, Nhật Bản)

 Căn cứ Quyết định số 2378/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08/7/2015 về việc cho phép Trường Đại học Xây dựng và Trường Đại học Saitama (Nhật Bản) thực hiện chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ kỹ thuật, Trường Đại học Xây dựng trân trọng thông báo về việc tổ chức tuyển sinh cao học khóa 1 năm 2015 với những nội dung như sau:

Để đọc chi tiết thông báo xin vui lòng xem tại đây Thong bao.pdf

Thông báo Tuyển sinh Cao học khóa Tháng 11/2015 (Thông báo số 1)

       1.  Hình thức, thời gian và địa điểm đào tạo

Đào tạo theo học chế tín chỉ thời gian 1,5 năm.

Địa điểm:       Đại học Xây dựng (16 chuyên ngành)

              Đại học Cần Thơ (16 chuyên ngành)

              Đại học Tây Nguyên (16 chuyên ngành)

         

+ Đọc tiếp...

Thông báo Tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 11 năm 2013 (Thông báo số 1)

 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009;

Căn cứ thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT

 

+ Đọc tiếp...

Đại học Xây dựng và Đại học Hà tĩnh khai giảng lớp cao học XDDD&CN

Sáng 29/10, Trường Đại học Xây dựng và Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức khai giảng lớp cao học Xây dựng DD &CN khóa tháng 5/2013 tại ĐHHT.

Tới dự Lễ Khai giảng: Trường ĐHXD có TS. n Thành - Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy; GS.TS Phan Quang Minh - Trưởng khoa Xây dựng DD&CN; PGS.TS Nguyễn Bình Hà - Trưởng khoa ĐT Sau đại học; ThS Phạm Văn Du - Trưởng phòng HCTH. Trường Đại học Hà Tĩnh có TS Cao Thành Lê - Phó Hiệu trưởng; ThS Lê Thị Hường - Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy; ThS Hoàng Kim Thuật - Phó Hiệu trưởng; ThS Trần Thị Bích Như – Phó Trưởng phòng ĐT Sau đại học và nhiều thầy cô giáo lãnh đạo các khoa, phòng của trường.

 

+ Đọc tiếp...

Tin lễ khai giảng hệ SĐH khoá tháng 5/ 2013 và trao bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ

 Ngày 30/9/2012, tại Hội trường G3, Trường Đại học Xây dựng đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng hệ Sau đại học khoá tháng 5/2013 cho các NCS và học viên cao học vừa trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh SĐH của trường và trao bằng Tiến sỹ cho các NCS đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp Nhà nước và trao bằng Thạc sỹ cho các học viên Cao học đã bảo vệ thành công Luận văn Thạc sỹ năm học 2012-2013.

 

+ Đọc tiếp...

Thông báo tuyển sinh cao học đợt tháng 11 năm 2013 (thông báo số 2)

 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011,

Trường Đại học Xây dựng tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt tháng 11 năm 2013 như sau:

+ Đọc tiếp...

Thông báo Tuyển sinh cao học đợt tháng 5 năm 2013 (Thông báo số 2)

 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011;

Căn cứ công văn số: 2768/BGDĐT-GDĐH ngày 10/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc liên kết đào tạo Thạc sỹ giữa trường Đại học Xây dựng với Đại học Cần Thơ và Đại học Tây Nguyên;

Căn cứ vào Thông báo số 1/TB-ĐHXD-SĐH về việc Tuyển sinh cao học đợt tháng 05 năm 2013 ngày 01/02/2013 của Trường Đại học Xây dựng;

 

+ Đọc tiếp...

Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 5 năm 2013 (Thông báo số 1)

 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009;

Căn cứ thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT

+ Đọc tiếp...

Thông báo Tuyển sinh cao học đợt tháng 5 năm 2013 (Thông báo số 1)

 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011,

Căn cứ công văn số: 2768/BGDĐT-GDĐH ngày 10/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc liên kết đào tạo Thạc sỹ giữa trường Đại học Xây dựng với Đại học Cần Thơ và Đại học Tây Nguyên.

Trường Đại học Xây dựng tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt tháng 05 năm 2013 như sau:

+ Đọc tiếp...

Luận án tiến sỹ của NCS Phạm Thành Nam

Để xem chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

TT-Dong gop moi cua luan an-  Tieng anh.pdf

TT-Dong gop moi cua luan an- Tieng viet.pdf

Tom tat luan an.pdf

Luận án Tiến sỹ của NCS Nghiêm Vân Khanh

Chuyên ngành: Công nghệ môi trường chất thải rắn

Mã số: 62.85.06.10

Tên đề tài: Nghiên cứu quá trình xử lý chất thải rắn hữu cơ bằng công nghệ ủ sinh học cấp khí tự nhiên trong điều kiện Việt Nam

 

+ Đọc tiếp...

Luận án Tiến sỹ của NCS Nguyễn Thị Kim Thư- Trường Đại học Xây dựng

Chuyên ngành: Cấp và thoát nước

Mã số:62.58.70.01

Tên đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của bể  tự hoại và đề xuất các mô hình áp dụng phù hợp trong điều kiện Việt Nam.

+ Đọc tiếp...

Thông báo tuyển sinh cao học đợt tháng 11 năm 2012 (Thông báo số 1)

 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011,

Căn cứ công văn số: 2768/BGDĐT-GDĐH ngày 10/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc liên kết đào tạo Thạc sỹ giữa trường Đại học Xây dựng với Đại học Cần Thơ và Đại học Tây Nguyên.

+ Đọc tiếp...

Luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Vũ Hải Nam

Chuyên ngành: Vật liệu và công nghệ vật liệu xây dựng

Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng tro tuyến phả lại hàm lượng cao trong bê tông khối lượng thông thường dùng cho đập trọng lực

+ Đọc tiếp...

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sỹ

Trường Đại học Xây dựng sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cho NCS Phạm Thành Nam.

 Đề tài: Nghiên cứu tính toán biến hình lòng dẫn dưới tác dụng của các giải pháp chỉnh trị sông phục vụ giao thông thủy.

 Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy.

 Mã số: 62. 58. 40. 01

+ Đọc tiếp...

Khai giảng lớp Cao học Kiến trúc liên kết giữa Đại học Xây dựng và Đại học Cần thơ

 Được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 27/5/2012 tại Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Xây dựng và trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Thạc sỹ Kiến trúc. 

+ Đọc tiếp...

Luận án tiến sỹ của NCS Nghiêm Vân Khanh

Để xem chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm 

Bao cao tom tat.pdf

Diem moi luan van - Eng.pdf

Diem moi luan van -TV.pdf

Thông báo bảo vệ luân án tiến sỹ của 2 NCS la Pham Anh Tuấn và Nguyễn Minh Đức

Để xem chi tiết thông báo xin vui lòng xem file đính kèm

TS-Nguyen Minh Duc-Kte.doc

TS-Ph Anh Tuan-XD.doc

Luận án tiến sĩ kinh tế của tác giả Nguyễn Minh Đức

Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước

Chuyên ngành: Kinh tế công nghiệp

+ Đọc tiếp...

Trang:  1  2 
Sơ đồ vị trí trường
 
Tin mới nhất
 
Các sự kiện nổi bật
  • 06-06-2015: Ngày 5,6/6/2015 Đại hội đại biểu Đảng bộ trường ĐHXD lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020
  • 10-03-2015: Trường ĐHXD tổ chức lễ động thổ xây dựng Cơ sở Đào tạo thực nghiệm tại khu Đô thị Đại học Nam cao, Hà nam
  • 12-12-2014: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2014-2019
  • 11-11-2014: 8h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy thư giới thiệu, 14h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐHXD Nhiệm kỳ 2014-2019
 
Quảng cáo

diem thi tot nghiep thpt là một phần của việc học trong đời sau đó là diem thi dai hoc 2015 nếu không phải nữa thì chắc chắn bạn đang tìm kiếm diem chuan 2015 rồi. Cùng tải game cho điện thoại android tại http://taigamenao.com/ game vuimat ong rungsua ong chua