Các thông tin chính
Giới thiệu Trường
Trang vàng Đại học xây dựng
Thông báo - quyết định
Nội quy - quy chế
Đào tạo
Khoa học và Công nghệ
Các Khoa - Viện
Trung tâm - Viện KHCN
Thư viện
Sinh viên
Đoàn - Hội
Công Đoàn
Phòng ban
Các hội nghề nghiệp
Tạp chí Khoa học công nghệ
Ban quản lý khai thác tài nguyên thông tin - trang web
Tuyển sinh
Tuyển dụng
Liên kết
Trang E-learning
Duyệt thư điện tử
Đăng ký môn học
Học bổng Quốc tế - Các chương trình liên kết đào tạo
Giới thiệu việc làm
Học bổng Đỗ Quốc Sam
Trang ngoài Wiki
 
Ảnh nhà trường
 
Trung tâm, viện
General information

National University of Civil Engineering (NUCE) was established in 1966 from the former biggest  Faculty of Civil Engineering of the Hanoi University of Technology. Founded in the war condition, the University had to change its campus location many times, and as a result became scattered.
In 1980 the University officially moved back to Hanoi but still located separately in 5 campuses. In 1991 the University campuses were gathered at one official location in No.55 Giai Phong Road, Hai Ba Trung District - a Southern district of Hanoi. NUCE is presently a complex of high rise buildings with modern facilities, adequately meeting the increasingly high demand of education in the field of civil engineering in Vietnam.

Experiencing through many difficulties during the past 45 years of building and development, NUCE is proud to be the most comprehensive  and highly qualified education institution in the field of capital construction  and civil engineering at both undergraduate and graduate levels. Apart from education, the University is also a center for scientific research and technological transfer and application of achievements in the field of civil engineering.
In the context of industrialization and modernization process of Vietnam and under Vietnamese Government Resolution on Education and Training, NUCE is taking all its efforts aiming at educating active and creative human resources being capable of solving practical problems, contributing to the development of the country of Vietnam. 
On 2nd November 2005, Vietnamese Government issued Resolution No. 14/2005/NQ-CP on fundamental and comprehensive renovation of education at university level in Vietnam in 2006 – 2020 phase. Implementing the direction of the Government, Ministry of Education and Training has developed and issued “Project on Renovation of University Education in Vietnam, Period 2006 – 2010”. All activities of NUCE are implemented following the direction of University Education Renovation, contributing to the development of the Education and Training Sector, serving for the industrialization – modernization process of Vietnam.
The objective of NUCE from now to 2020 is to become the leading university in education and research in the field of civil engineering and a core university in Vietnam, step by step integrate in the regional and global university system.
Organizational Structure
The University currently comprises of 11 faculties, 2 institutes, 1 Center of Continuing  Education and 56 teaching departments  (01 department directly belong to University and 55 departments belong to faculties), 13 supportive departments, 3 boards, 1 monitoring station, 1 consulting company and 14 centers and institutes for Science and Technology Research and application and the International Cooperation Center for Education and Consultancy.
Staff
At the end of June, 2012, total number of university staff is 1020, including 916 permanent staff and 104 contracted staff, of the total 786 are lecturers and 234 are supportive office employees. The University has 24 professors, 81 associate professors, 216 doctors and 419 masters. Up to now, among the teaching staff of NUCE, 9 lecturers have been awarded “People’s Honor Teacher” title and 75 lecturers granted with “Emeritus“. 80,78% of teaching and academic staff possess post graduate degrees.
Courses and Majors
National University of Civil Engineering is an education and research institution, that educates scientists and technicians at undergraduate and graduate levels in various disciplines of civil engineering. The University is also a scientific and technological research center to bridge the gap of practical production with advanced outcomes of science and technology in the field of civil engineering.
•    Undergraduate:
The University provides undergraduate courses in the following majors:
- Building and Industrial Construction
- Bridge and Road Engineering
- Geodesy Engineering
- Port and Waterway Engineering
- Water Resources and Hydro-Power Engineering
- Offshore Engineering
- Building Materials Technology
- Construction Mechanization
- Construction Economics and Management
- Economic and Urban Management
    -    Architecture
-    Urban Planning
-    Applied Informatics in Civil Engineering
-    Information Technology in Civil Engineering
-    Transport Infrastructure (Department of Excellence Engineer)
-    Urban Engineering (Department of Excellence Engineer)
-    Hydraulic Engineering (Department of Excellence Engineer)
-    Construction Machinery and Equipment
-    Environmental Engineering
-    Water Supply and Drainage
-    Indoor Electric and Mechanical system
•    Graduate:

1.    Short-term training courses with certificates:
-    Construction supervision for Civil, Industrial and Infrastructure projects
-    Construction supervision for Transport projects
-    Construction supervision for Hydraulic and Hydro-power projects
-    Construction investment project management
-    Procurement of civil works.
-    Management of Land, Residential Buildings and Construction
-    Real estate business operation
-    Design, construction and operation management of highways
-    Civil engineering software and applications
2.    Master:
-    Structure and Building Engineering
-    Geotechnical Engineering
-    Highway and Urban Road Engineering
-    Bridge and Tunnel Engineering
-    Offshore engineering
-    Waterway Engineering
-    Solid Mechanics
-    Applied Mathematics
-    Architecture
-    Materials and Building Materials Technologies
-    Environmental Engineering
-    Construction Economics
-    Construction Machinery and Equipment
-    Water Supply and Drainage    3.    Doctoral:
-    Structure and Building Engineering
-    Geotechnical Engineering
-    Architectural engineering
-    Urban and Rural Planning
-    Materials and Building Materials Technologies
-    Highway and Urban Road engineering
-    Marine structure engineering 
-    Water Supply and Drainage
-    Solid waste
-    Underground and Mining Construction
-    Waterway engineering
-    Bridge and Tunnel Engineering
-    Air Environmental Engineering
-    Lifting Machine and Continuous Transporting Machine Technology
-    Construction Machinery and Equipment
-    Solid Mechanics
-    Construction Economics

Education scale:
Year 2010:                                        30,000 students,
Regular system:                    18,600 students;
In-service training system:                    10,200 sudents;
Graduate system:                           1,200 students

Facility:

Total area:  3.9 Ha.
One 6 floors Class building, One 4 floors Class building, 10 floors Laboratory building, 900 seats Meeting hall, 4 floors library, sport center and one 6 floor administrative building.
Residential house for student: 7464 m2.

Education outline:


Trở lại
Sơ đồ vị trí trường
 
Tin mới nhất
 
Các sự kiện nổi bật
  • 06-06-2015: Ngày 5,6/6/2015 Đại hội đại biểu Đảng bộ trường ĐHXD lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020
  • 10-03-2015: Trường ĐHXD tổ chức lễ động thổ xây dựng Cơ sở Đào tạo thực nghiệm tại khu Đô thị Đại học Nam cao, Hà nam
  • 12-12-2014: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2014-2019
  • 11-11-2014: 8h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy thư giới thiệu, 14h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐHXD Nhiệm kỳ 2014-2019
 
Quảng cáo

diem thi tot nghiep thpt là một phần của việc học trong đời sau đó là diem thi dai hoc 2015 nếu không phải nữa thì chắc chắn bạn đang tìm kiếm diem chuan 2015 rồi. Cùng tải game cho điện thoại android tại http://taigamenao.com/ game vuimat ong rungsua ong chua