Các thông tin chính
Giới thiệu Trường
Trang vàng Đại học xây dựng
Thông báo - quyết định
Nội quy - quy chế
Đào tạo
Khoa học và Công nghệ
Các Khoa - Viện
Trung tâm - Viện KHCN
Thư viện
Sinh viên
Đoàn - Hội
Công Đoàn
Phòng ban
Các hội nghề nghiệp
Tạp chí Khoa học công nghệ
Ban quản lý khai thác tài nguyên thông tin - trang web
Tuyển sinh
Tuyển dụng
Liên kết
Trang E-learning
Duyệt thư điện tử
Đăng ký môn học
Học bổng Quốc tế - Các chương trình liên kết đào tạo
Giới thiệu việc làm
Học bổng Đỗ Quốc Sam
Trang ngoài Wiki
 
Ảnh nhà trường
 
Trung tâm, viện
Khoa Kiến trúc và Quy hoạch

1. Cơ cấu tổ chức khoa:

- Ban chủ nhiệm khoa (03 cán bộ)

Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Nam

Phó Trưởng Khoa: TS. KTS. Nguyễn Đình Thi

Phó Trưởng Khoa: Ths.KTS Nguyễn Ngọc Anh

- Chi bộ Khoa (31 đảng viên)

Bí thư chi bộ: PGS.TS. Nguyễn Nam

- Công đoàn Khoa (89 công đoàn viên)

Chủ tịch CĐBP: Ths.Hs. Phạm Thị Thịnh

- Liên Chi Đoàn

Bí thư LCĐ: Ths. KTS. Nguyên Thu Hương

- Bộ môn Kiến trúc dân dụng

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Doãn Minh Khôi

Phó Trưởng bộ môn: Ths.KTS.Doãn Thế Trung

Web site: www.ktdd- dhxd.com

- Bộ môn Kiến trúc Công Nghiệp

Trưởng bộ môn: TS. KTS. Phạm Đình Tuyển

Phó Trưởng bộ môn: Ths.KTS. Nguyễn Cao Lãnh

Web site: www.bmktcn.com

- Bộ môn Quy hoạch

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Phạm Hùng Cường

Phó Trưởng bộ môn: TS. KTS. Nguyễn Thanh Mai

Web site: www.bmqh.nuce.edu.vn

- Bộ môn Lý thuyêt và Lịch sử Kiến trúc

Trưởng bộ môn: PGS.TSKH. Nguyễn Văn Đỉnh

Phó Trưởng bộ môn: Ths.KTS Trương Ngọc Lân

- Bộ môn Hình hoạ & Vẽ Kỹ thuật

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Đặng Văn Cứ

Phó Trưởng bộ môn: Ths.KS. Nguyễn Xuân Hoan

- Bộ môn Vật lý Kiến trúc

Trưởng bộ môn: TS. KTS. Nguyễn Thị Thu Hoà

- Bộ môn Kiến trúc Cảnh quan

Trưởng bộ môn: PGS.TS.Đàm Thu Trang

- Bộ môn Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Đô thị

Trưởng bộ môn: TS. Hồ Ngọc Hùng

- Bộ môn Cơ sở Nghệ thuật

Trưởng bộ môn: Ths.Hs Nguyễn Thị Lan Hương

  1. Đội ngũ giáo viên và cán bộ: 93

Trong đó : Giáo Sư (2); Phó Giáo sư (7); TSKH (2); Tiến sỹ (14); Thạc.Sỹ (47); Kiến Trúc Sư (26); Kỹ Sư (4);Cử nhân (1).

  1. Các ngành đào tạo: (02)

- Kiến trúc: Đào tạo Kiến trúc sư Công trình. Trang bị Khối Kiến thức cơ bản, Kh ối Kiến thức cơ sở kỹ thuật Xây dựng, Khối Kiến thức chuyên ngành (cơ sở ngành, nguy ên lý thiêt kế, chuyên đề nghiên cứu và các đồ án)

- Quy hoạch: Đào tạo Kiến trúc sư Quy hoạch. Trang bị Khối Kiến thức cơ bản, Khối Kiến thức cơ sở kỹ thuật Xây dựng, Khối Kiến thức chuyên ngành

  1. Số lượng sinh viên: 2214 SV gồm : ngành Kiến trúc 39 lớp (2099 sv): ngành Quy hoạch 2 lớp (115 sv) .
  2. Hoạt động NCKH:

Danh sách các đề tài khcn của khoa kiến trúc & Quy hoach

Danh sách đề tài khcn cấp Bộ giai đoạn 2001-2005

Mã số, tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian nghiên cứu

Kết quả NT

Bắt đầu

Kết thúc

1

2

3

4

5

B2001-34-02

Khảo sát hiện trạng khu ở mật độ cao trong các khu phố cũ của Hà Nội. Lấy ví dụ phường Bùi Thị Xuân.

GS.TSKH Nguyễn Mạnh Thu

1/

2001

12/ 2001

Tốt

B2001 -34-13

Nghiên cứu các giải pháp kiến trúc nhằm cải thiện vi khí hậu nhà ở Hà Nội theo hướng tiết kiệm năng lượng.

ThS. Trần Quốc Bảo

1/

2001

12/

2002

Tốt

B2001-34-22

Nhà ở di dân.

TS. Doãn Minh Khôi

1/

2001

12/

2002

Tốt

B2001-34-23-TĐ

Những cơ sở để quy hoạch và thiết kế kiến trúc nhà cao tầng ở Việt Nam có chú ý đến khuynh hướng sinh khí hậu và phát triển bền vững.

GS.TSKH

Nguyễn Mạnh Thu

1/

2001

12/

2003

Khá

B2003-34-43

Những cơ sở khoa học để xây dựng nội dung chuyên ngành thiết kế đô thị ở Việt Nam.

TS.

Đàm Thu Trang

1/

2003

12/

2003

Khá

B2005-34-67

Cải tạo ô phố cổ Hà Nội (khu 36 phố phường) trên quan điểm bảo tồn và phát triển.

PGS.TS Phạm Đình Việt

1/

2005

12/

2005

Khá

B2005-34-68

Những vấn đề kiến trúc và quản lý chung cư cao tầng ở các khu đô thị mới củ Hà Nội đến năm 2020.

PGS.TSKH.

Nguyễn Văn Đỉnh

1/

2005

12/

2005

Tốt

B2005-34-69

Điều tra xã hội học về vấn đề ở đã xây dựng của các khu đô thị mới ở Hà Nội.

TS.

Nguyễn Sĩ Quế

1/

2005

12/

2005

Khá


Danh sách đề tài khcn cấp Bộ giai đoạn 2006-2010

Mã số, tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian nghiên cứu

Kết quả NT

Bắt đầu

Kết thúc

1

2

3

4

5

B2007-03-15

Những cơ sở phục vụ cải tạo các khu dân cư cũ trong đó có các khu chung cư 4-5 tầng được xây dựng trong thời kỳ bao cấp (Lấy Hà Nội làm ví dụ).

PGS.TSKH

Nguyễn Văn Đỉnh

1/2007

12/2007

B2007-03-20

Quy hoạch kiến trỳc khu cụng nghiệp vừa và nhỏ trong quỏ trỡnh đô thị hóa của Hà Nội từ nay đến năm 2020.

PGS.TS

Nguyễn Nam

1/2007

12/2008

B2007-03-22

Một số định hướng phát triển kiến trúc và quản lý nhà ở cho cụng nhõn cú thu nhập thấp tại cỏc khu cụng nghiệp tập trung ở Hà Nội.

TS. Nguyễn Đỡnh Thi

1/2007

12/2008

B2008-03-33

Một số vấn đề sinh thái cơ bản trong xây dựng đô thị.

PGS.TSKH Nguyễn Văn Đỉnh

1/2008

12/2008

B2008-03-40

Nhận diện những đặc điểm cơ bản của kiến trúc Việt Nam qua các giai đoạn phát triển.

KTS.NCS

Đỗ Trọng Chung

1/2008

12/

2009

B2008-03-46

Nghiên cứu qui trình thiết kế đô thị có sự tham gia của cộng đồng cho các trục đường mới của Hà Nội.

TS.

Phạm Thuý Loan

1/2008

12/

2009

B2008-03-48-TĐ

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thẩm mỹ chiếu sáng đô thị hướng tới lễ hội 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

PGS.TS Doãn Minh Khôi

1/2008

12/

2009

N/C quy hoạch xây dựng, phát triển các tiểu vùng thuộc huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.

TS.Phạm Đình Tuyển

1/2009

12/

2010


Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế về Khoa học và Công nghệ

theo nghị định thư

Mã số, tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian

Kết quả NT

Hợp tác nghiên cứu qui hoạch - kiến trúc, kỹ thuật công nghệ xây dựng nhà ở cao tầng cho Thủ đô Hà Nội, có quan tâm đến việc bảo vệ môi trường đô thị

GS.TSKH Nguyễn Mạnh Thu

9/2002- 9/2004

Xuất sắc

Hợp tác nghiên cứu với Hungary để phát triển các thành phố Việt Nam trong tương lai.

TS. Đàm Thu Trang

1/2007-12/2008

Đề tài NCKH cấp Bộ xây dựng

số
Tên đề tài

Chủ trì

Thời gian

Kết quả

RD 28-02

Nhà thấp tầng sử dụng vật liệu và công nghệ tiên tiến theo xu hướng công nghiệp hoá xây dựng

GS.TSKH Nguyễn Mạnh Thu

6/2002-12/2003

Xuất sắc

RD 29-02

Hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu và phân loại về giao thông đô thị phục vụ công tác qui hoạch thiết kế nhằm hiện đại hoá giao thông các đô thị lớn.

GS.TSKH

Lâm Quang Cường

6/2002-6/2003

RD 33 - 02

Hướng dẫn thiết kế chiếu sáng nghệ thuật các nhà công cộng và các không gian, công trình đô thị.

GS.TS Nguyễn Đức Thiềm

6/2002-6/2003

Xuất sắc

Hướng dẫn tính toán, thiết kế, đo đạc kiểm tra, đánh giá các kết cấu phân cách bên trong nhà dân dụng theo tiêu chuẩn.

PGS.TS

Phạm Đức Nguyên

6/2002-6/2003

Xuất sắc

TC 603-03

Nghiên cứu và biên soạn mới Tiêu chuẩn chiếu sáng tự nhiên (thay thế cho tiêu chuẩn chiếu sáng tự nhiên TCXD-29-1991 đã quá hạn).

GS.TSKH

Phạm Ngọc Đăng, TS. Nguyễn Văn Muôn (ĐHKT)

2003-2004

Xuất sắc

TC 64-03

Mức ồn cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

PGS.TS

Phạm Đức Nguyên

2003-2004

Xuất sắc


Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2001

Mã số

Tên đề tài

Chủ trì

Xếp loại

82-I 2001/KHXD

Nhà ở thấp tầng phục vụ các khu nhà giãn dân và khu công nghiệp mới.

Nguyễn Đức Thiềm

khá

83-I 2001/KHXD

Kiến trúc công nghiệp và môi trường sinh thái.

Nguyễn Nam

khá

84- 2001/KHXD

Tổ chức không gian đi bộ trong đô thị cực lớn lấy ví dụ cho thành phố Hà Nội.

Hồ Ngọc Hùng

khá

85-2001/KHXD

Đánh giá thực trạng tình hình giải quyết mối quan hệ giữa khu ở - khu phục vụ công cộng và khu vực sản xuất trong quá trình qui hoạch xây dựng các khu công nghiệp mới ở Hà Nội

Nguyễn Đình Thi

Tốt

86-2001/KHXD

Giảng dạy hình học và vẽ kỹ thuật với sự trợ giúp của MTĐT và các phương tiện nghe nhìn.

Phạm Quang Quảng

đạt

87-2001/KHXD

Vẽ giao của mặt phẳng với các mặt bậc hai - mặt elipxôít và mặt hypecboloix bằng MTĐT.

Lã Thị Quy

khá

88-I 2001/KHXD

Văn hoá, tín ngưỡng truyền thống người Việt và các biến thái của tính đối xứng trong Kiến trúc.

ThS. Đoàn Khắc Tình

đạt

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2002

Mã số

Tên đề tài

Chủ trì

Kết quả NT

56-I

2002/KHXD

Qui hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật nông thôn ngoại thành Hà Nội.

ThS. Nguyễn Cao Lãnh, GVC.TS Phạm Đình Tuyển

Tốt

57-2002/KHXD

Đánh giá hiện trạng xây dựng và qui hoạch kiến trúc các KCN tập trung ở Hà Nội.

GVC.TS Nguyễn Nam,ThS. Nguyễn Ngọc Anh

Khá

58-2002/KHXD

Giao thông đô thị Thái Nguyên đến năm 2010 và dự báo xu thế biến đổi môi trường không khí do giao thông vận tải gây ra tại Thái Nguyên đến năm 2010. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí.

GVC.TS Lê Văn Nãi, KS. Trần Hữu Văn

Khá

59-2002/KHXD

Cơ sở khoa học của việc tổ chức mối quan hệ giữa khu ở, khu phục vụ công cộng và khu sản xuất trong quá trình phát triển các khu công nghiệp mới ở Việt Nam.

ThS. Nguyễn Đình Thi

Khá

60-2002/KHXD

Vai trò của không gian mở trong việc hình thành tính văn hoá và đặc trưng không gian trong đơn vị ở.

TS. Phạm Hùng Cường

Khá

61-2002/KHXD

Đường bậc hai với bài toán vẽ nối tiếp hình học.

GVC.ThS Bùi Tường Định

đạt

63-2002/KHXD

Một số nghiên cứu và đề xuất tổ chức các không gian công cộng trong nhà ở cao tầng tại Việt Nam.

KS. Nguyễn Trung Dũng, KS. Đinh Huyền Châu

(Công ty tư vấn)

đạt

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2003

Mã số

Tên đề tài

Chủ trì

Tham gia

Kết quả NT

19-2003/KHXD

Xác định khoảng cách hợp lý giữa khu ở và khu công nghiệp ở Hà Nội giai đoạn đến 2010.

ThS. Nguyễn Đình Thi

Tốt

20-2003/KHXD

Hạn chế ô nhiễm môi trường bằng các giải pháp qui hoạch kiến trúc đối với các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ ở nội thành Hà Nội.

TS. Nguyễn Nam

Tốt

21-2003/KHXD

Thực trạng và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng giải pháp công nghệ cho các cơ sở công nghiệp vừa và nhỏ khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

TS. Lê Văn Nãi

PGS.TS Trần Đức Hạ

Tốt

22-2003/KHXD

Kiến trúc nhà ở tạm trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam giai đoạn 2003-2010.

TS. Nguyễn Văn Đỉnh

Tốt

23-2003/KHXD

Xác định vùng tiện nghi khí hậu ở Việt Nam trên cơ sở chuyển đổi kết quả nghiên cứu vi khí hậu đã có.

PGS.TS Phạm Đức Nguyên

KTS Trần Duy Cương KTS. Nguyễn Diệu Linh

Tốt

24-2003/KHXD

Cơ sở qui hoạch phát triển các khu vực sản xuất nhỏ kết hợp với ở trong đô thị tại Hà Nội.

ThS. Nguyễn Cao Lãnh

Tốt

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2004

Mã số

Tên đề tài

Chủ trì

Tham gia

Kết quả NT

18-2004/KHXD

Nhà ở xây chen trong khu phố 36 phố phường Hà Nội.

PGS.TS Phạm Đình Việt

Nguyễn Thuỷ Dương

Vũ Hương Lan

Lý Quốc Sơn

Khá

19-2004/KHXD

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp qui hoạch không gian bảo tồn và phát triển làng truyền thống khoa bảng ở Hoành Sơn, Nam Đàn, Nghệ An trong tiến trình đô thị hoá.

TS. Nguyễn Sỹ Quế

Tốt

20-2004/KHXD

Đề xuất một số giải pháp về thiết kế đô thị cho các khu ở mới của Hà Nội.

TS. Đàm Thu Trang

Tốt

21-2004/KHXD

Nghiên cứu các xu hướng tổ hợp kiến trúc nhà công cộng.

TS. Doãn Minh Khôi

Tốt

22-2004/KHXD

Sinh thái trong xây dựng đô thị.

TSKH. Nguyễn Văn Đỉnh

Tốt

23-2004/KHXD

Kiến trúc trong mối quan hệ với công nghệ xây dựng.

GS.TS Nguyễn Đức Thiềm

Đạt

25-2004/KHXD

Tổ chức không gian kiến trúc nhà tạm dạng luân chuyển có sự trợ giúp.

PGS.TS Nguyễn Văn Đỉnh

Khá

26-2004/KHXD

Xây dựng chương trình tự động hoá vài khung không gian.

KS. Trần Minh Tâm

Khá

27-2004/KHXD

Khảo sát chế độ vi khí hậu trong mô hình nhà ở thực nghiệm của Trường Đại học Xây dựng.

TS. Nguyễn Thị Thu Hoà

PGS.TS Phạm Đức Nguyên

KTS. Trần Duy Cương

Tốt

28-2004/KHXD

Nghiên cứu và đánh giá phương án quy hoạch của một số dự án khu đô thị mới đã và đang được thực hiện tại Hà Nội. (Giai đoạn từ 1990 đến nay).

TS. Phạm Hùng Cường

Khá

29-2004/KHXD

Hiện trạng và một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho cụm làng nghề của xã Liên Hà.

TS. Lê Văn Nãi

PGS.TS Trần Đức Hạ; PGS.TS Nguyễn Kim Thái

Tốt

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2005

Mã số

Tên đề tài

Chủ trì

Tham gia

Kết quả NT

17-2005/KHCN

Nghiên cứu và đánh giá một số khu công nghiệp vừa và nhỏ đã và đang thực hiện tại Hà Nội.

TS.KTS Nguyễn Nam

Tốt

18-2005/KHCN

Các giải pháp không gian kiến trúc căn hộ trong nhà chung cư ở khu đô thị mới của Hà Nội (chung cư cao tầng).

TSKH. Nguyễn Văn Đỉnh

Tốt

19-2005/KHCN

Nghiên cứu đề xuất độ rọi tối thiểu ngoài nhà để sử dụng ánh sáng tự nhiên ở Việt Nam.

PGS.TS Phạm Đức Nguyên

ThS. Trần Quốc Bảo

Tốt

20-2005/KHCN

Các bài tập thực hành tổ hợp phục vụ đồ án kiến trúc.

PGS.TS Doãn Minh Khôi

Tốt


Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2006

Mã số

Tên đề tài

Chủ trì

Tham gia

Kết quả NT

26-2006/KHXD

Cải tạo chung cư nhiều tầng (4 – 5 tầng) được xây dựng tại Hà Nội trong những thập niên 50 – 80 của thế kỷ 20.

TSKH. Nguyễn Văn Đỉnh

KTS. Nguyễn Hồng Dương

Tốt

27-2006/KHXD

Một số vấn đề về bố trí giao thông và thiết kế phòng hoả trong chung cư cao tầng tại các khu đô thị mới ở Hà Nội.

ThS. Nguyễn Trung Dũng

Đạt

28-2006/KHXD

Đánh giá cảnh quan không gian đường phố khu phố cổ Hà Nội nhằm thiết lập khung hướng dẫn thiết kế đô thị không gian đường phố và khôI phục đặc trưng tuyến phố.

ThS. Tạ Quỳnh Hoa

TS. Phạm Thuý Loan

KTS. Nguyễn Phương Nga

Tốt

29-2006/KHXD

Xác định lượng mở cửa tối thiểu đáp ứng yêu cầu TGTN cho nhà ở Hà Nội bằng phương pháp mô hình hoá trên máy tính điện tử.

ThS. Trần Quốc Bảo

SV. Nguyễn Tiến Mạnh, SV. Lê Thị Vân Anh

Đạt

30-2006/KHXD

Đánh giá điều kiện sống trong khu phố cổ Hà Nội. Các định hướng cải tạo và nâng cấp.

TS. Phạm Thuý Loan

ThS. Tạ Quỳnh Hoa

KTS. Nguyễn Phương Nga

Khá

Kết quả nghiệm thu đề tài nckh cấp trường năm 2007

Khoa kiến trúc

(Theo quyết định số 14/QĐ-KHCN ngày 04 tháng 01 năm 2008)

Mã số

Tên đề tài

chủ trì

tham gia

Kết quả

17-2007/KHXD

Nhà ở Hà Nội theo phong cách Art – Deco và những giải pháp kiến trúc phù hợp khí hậu nhiệt đới.

ThS. Trần Quốc Bảo

Tốt

18-2007/KHXD

Điều tra nhu cầu thư giãn giải trí, giao tiếp của nhân viên trong nhà văn phòng ở Hà Nội.

PGS.TS Phạm Đức Nguyên

ThS. Trần Duy Cương

Một số SV kiến trúc

Tốt

20-2007/KHXD

Đánh giá sự ảnh hưởng của yếu tố giao thông trong việc khai thác các công trình công cộng ở Hà Nội.

ThS. Nguyễn Đức Vinh

PGS.TS Phạm Đình Việt

đạt

21-2007/KHXD

Nghiên cứu sự biến đổi hình thái các không gian bên ngoài ngôi nhà ở tại Phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ThS. Doãn Thế Trung

PGS.TS Doãn Minh Khôi

PGS.TS Phạm Đình Việt

Khá

22-2007/KHXD

Tổ chức không gian kiến trúc khoa chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán chức năng và điều trị bằng phương pháp phóng xạ trong các bệnh viện lớn của Hà Nội

KTS. Đỗ Trọng Chung

PGS.TSKH Nguyễn Văn Đỉnh

đạt

23-2007/KHXD

Nhà ở thấp tầng trong đô thị.

PGS.TSKH Nguyễn Văn Đỉnh

KTS. Nguyễn Hồng Hương

Tốt

Kết quả nghiệm thu Các đề tài nckh cấp trường năm 2008

Khoa kiến trúc và quy hoạch

(Theo Quyết định số 15/QĐ-KHCN ngày 07 tháng 01 năm 2009)

Mã số

Tên đề tài

chủ trì

tham gia

ghi chú

09-2008/KHXD

Hệ thống hoá và đánh giá di sản kiến trúc phong cách địa phương Pháp ở Hà Nội.

ThS. Trần Quốc Bảo

Tốt

10-2008/KHXD

Sử dụng năng lượng mặt trời trong kiến trúc nhiệt đới.

TS. Nguyễn Thị Thu Hoà

Tốt

11-2008/KHXD

Sự khác biệt giữa đình làng miền Bắc và miền Nam.

ThS. Vũ Thị Hương Lan

PGS.TS Phạm Đình Việt

KTS. Nguyễn Việt Tùng

Khá

12-2008/KHXD

Một số cơ sở khoa học của việc tổ chức không gian kiến trúc Trung tâm kỹ thuật cao và chuyên sâu trong các bệnh viện hiện đại.

KTS. Đỗ Trọng Chung

PGS.TSKH Nguyễn Văn Đỉnh

Khá

13-2008/KHXD

Những nguyên tắc cơ bản trong tạo lập môi trường ở trong các khu dân cư đô thị.

PGS.TSKH Nguyễn Văn Đỉnh

KTS. Nguyễn Hồng Hương

Khá

15-2008/KHXD

Nghiên cứu tiêu chuẩn hoá việc thiết lập bản vẽ kỹ thuật kiến trúc – xây dựng trợ giúp bằng MTĐT.

KTS Nguyễn Trung Thành

PGS.TS Đặng Văn Cứ

Khá

96-2008/KHXD

ứng dụng các bài toán hình họa vào việc tạo ra các mái che trong kiến trúc.

KTS. Nguyễn Thị Minh Thuỳ

TS. Trần Văn Năm

Tốt

Danh sách Các đề tài nckh cấp trường năm 2009

Khoa kiến trúc và quy hoạch

(Theo quyết định số 44/QĐ-KHCN ngày 16 tháng 01 năm 2009)

Mã số

Tên đề tài

chủ trì

tham gia

ghi chú

01-2009/KHXD

Kiến trúc trụ sở UBND quận, phường nội thành Hà Nội - những bất cập và hướng khắc phục.

ThS. Trần Quốc Bảo

02-2009/KHXD

Những thay đổi trong tiếp cận nhà ở đô thị giai đoạn trước và sau Đổi mới ở Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Mai

04-2009/KHXD

Phân tích đánh giá các mặt bất cập của các công trình kiến trúc mới xây dựng trên một số tuyến phố chính ở Hà Nội.

TS. Nguyễn Sĩ Quế

KTS. Dương Quỳnh Nga

CN. Nguyễn Thanh Ngọc

05-2009/KHXD

Đề xuất một số nguyên tắc cơ bản trong quản lý đô thị theo hướng phát triển bền vững

PGS.TSKH Nguyễn Văn Đỉnh

06-2009/KHXD

Đề xuất hướng nghiên cứu tổng hợp cho vấn đề bảo vệ và cải thiện môi trường đô thị.

KTS. Nguyễn Hồng Hương

SV. Vương Thùy Linh

07-2009/KHXD

Nghiên cứu xây dựng mặt xoắn bằng máy tính điện tử.

ThS. Phùng Quang Minh

PGS.TS Đặng Văn Cứ

09-2009/KHXD

Tạo mặt cong tỷ lệ bằng phương pháp giải tích đồ họa

ThS. Nguyễn Xuân Hoan

PGS.TS Đoàn Như Kim

10-2009/KHXD

Sử dụng năng lượng mặt trời trong kiến trúc nhà cao tầng.

TS. Nguyễn Thị Thu Hòa

Trở lại
Sơ đồ vị trí trường
 
Tin mới nhất
 
Các sự kiện nổi bật
  • 06-06-2015: Ngày 5,6/6/2015 Đại hội đại biểu Đảng bộ trường ĐHXD lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020
  • 10-03-2015: Trường ĐHXD tổ chức lễ động thổ xây dựng Cơ sở Đào tạo thực nghiệm tại khu Đô thị Đại học Nam cao, Hà nam
  • 12-12-2014: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2014-2019
  • 11-11-2014: 8h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy thư giới thiệu, 14h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐHXD Nhiệm kỳ 2014-2019
 
Quảng cáo

diem thi tot nghiep thpt là một phần của việc học trong đời sau đó là diem thi dai hoc 2015 nếu không phải nữa thì chắc chắn bạn đang tìm kiếm diem chuan 2015 rồi. Cùng tải game cho điện thoại android tại http://taigamenao.com/ game vuimat ong rungsua ong chua