Giới thiệu

Ngay từ những ngày đầu thành lập năm 1966, Khoa Tại chức và ngày nay là Trung tâm đào tạo thường xuyên Trường Đại học Xây dựng đã nhận nhiệm vụ quan trọng trong công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công tác trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản. Với gần nửa thế kỷ đào tạo, đến nay hơn 20 ngàn Kỹ sư hệ VLVH đã tốt nghiệp và có nhiều đóng góp trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước sau này.

Với việc liên kết đào tạo với hơn 50 đơn vị phối hợp đào tạo tại 25 tỉnh, thành trên cả nước từ Bắc vào Nam, Trung tâm Đào tạo thường xuyên đã tuyển sinh và đào tạo đại học VLVH không những ở Hà Nội mà còn ở các tỉnh thành nhằm đáp ứng các nhu cầu học tập liên tục, nâng cao trình độ của mọi người.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn phụ trách việc mở các lớp đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn cũng như các lớp đào tạo ngắn hạn nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tế của xã hội.

Sau đây là các loại hình đào tạo Trung tâm hiện đang phụ trách

  • Đào tạo Đại học VLVH;
  • Đào tạo Đại học Bằng 2 VLVH;
  • Đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học;
  • Đào tạo ngắn hạn (bồi dưỡng, cập nhật kiến thức);
  • Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.

Tháng 7/2017: Trung tâm Đào tạo thường xuyên sát nhập vào phòng Đào tạo và do phòng Đào tạo quản lý.

Liên hệ

  • Trung tâm đào tạo thường xuyên - Center for Continuos Trainning (CCT)
  • Địa chỉ: Phòng 102-103-103A -104A, Nhà H1, 55 Đường Giải Phóng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (04) 3869 1975
  • Website: http://dttx.nuce.edu.vn 
Ảnh: