Thư mời viết bài tham luận cho Hội thảo Khoa học Quốc tế "Hội nhập, hợp tác và đổi mới trong khoa học và đào tạo xây dựng" (IPICSE 2020)

Hội thảo quốc tế khoa học lần thứ VII

"INTEGRATION, PARTNERSHIP AND INNOVATION IN CONSTRUCTION SCIENCE AND EDUCATION"

Từ ngày 11/11 đến ngày 14/11/2020 tại Tashkent (Cộng hòa Uzbekistan), Đại học Xây dựng Quốc gia Moscow (NRU MGSU, Nga), Viện Thủy lợi và Cơ giới Nông nghiệp (TIIAME Uzbekistan) cùng với Công ty Cổ phần "Uzbekhydroenergo" (Uzbekistan), Viện Kiến trúc và Xây dựng Samarkand, Viện Kinh tế Kỹ thuật Karshi (KEEI, Uzbekistan), Đại học Kazakhstan-Đức (KNU, Kazakhstan) phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế « Hội nhập, hợp tác và đổi mới trong khoa học và đào tạo xây dựng »(IPICSE 2020).

Hội nghị thúc đẩy phổ biến kết quả nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực xây dựng trong không gian khoa học và thông tin quốc tế, mở rộng hợp tác khoa học, hình thành các dự án liên ngành mới.

Các chủ đề của Hội thảo:

• Vật liệu xây dựng

• Độ tin cậy và an toàn trong xây dựng

• Kỹ thuật và hệ thống thông minh trong xây dựng

• Mô hình hóa và cơ chế kết cấu tòa nhà

• Quản lý xây dựng

• Xây dựng và kỹ thuật thủy công

• Cơ giới hóa, điện khí hóa nông nghiệp và năng lượng tái tạo

Kỷ yếu hội nghị sẽ được công bố trên tạp chí được lập chỉ mục trong cơ sở dữ liệu SCOPUS quốc tế.

Ngôn ngữ của Hội nghị: Tiếng Anh.

Hạn nộp bài: ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Phí tham gia: 180 € (13.500 rúp)

Chi phí tham gia cho một đồng tác giả / người đi cùng: 130 € (10.000 rúp).

Ngày: 11 - 14/11/2020.

Địa điểm tổ chức Hội nghị: Uzbekistan

Thông tin chi tiết về Hội nghị vui lòng xem tại website: www.ipicse2020.ru.

Contact: science@mgsu.ru

Trưởng Phòng Chính sách khoa học:

Ms. Anna Doroshenko +(495) 287-4914 *2393

Victor Evstratov +7 (495) 287-4914 * 2667

Olga Konakova +7 (495) 287-4914 * 2447