Thư mời viết bài tham luận cho Hội thảo quốc tế CDSD 2020 với chủ đề: "Chuyển đổi thông qua đổi mới, sáng tạo”

Hội thảo quốc tế: Chuyển đổi số ngành xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững - CDSD 2020 với chủ đề: "Chuyển đổi thông qua đổi mới, sáng tạo” do Trường Đại học Xây dựng kết hợp với Viện Kinh tế, Bộ Xây dựng (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo BIM của Chính phủ) và Diễn đàn BIM học thuật Việt Nam đồng tổ chức sẽ được diễn ra theo phương thức hỗn hợp: tại chỗ đối với các nhà khoa học đang ở Việt Nam, và online đối với các nhà khoa học đang ở nước ngoài.

Thời gian tổ chức: ngày 24-25/11/2020.

Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng 

Hội thảo được chia thành các chủ đề như sau, chú trọng vào khía cạnh số hóa ngành xây dựng:

- Chủ đề 1: Mô hình thông tin công trình, dữ liệu lớn và quản lý dữ liệu (Building Information Modelling, Big Data and Data Management).

- Chủ đề 2: Công nghệ đột phá & sáng tạo trong xây dựng (Disruptive & Innovative Technologies in Construction and Civil Engineering).

- Chủ đề 3: Thành phố và cơ sở hạ tầng thông minh, bền vững (Smart, Sustainable Cities and Infrastructure).

- Chủ đề 4: Tự động hóa trong xây dựng (Automation in Engineering & Construction).

- Chủ đề 5: Hệ sinh thái kỹ thuật số cho quản lý kỹ thuật & xây dựng (Digital Ecosystem for Engineering & Construction Management).

- Chủ đề 6: Giáo dục và Đào tạo (Education and Training).

- Chủ đề 7: Chuyển đổi sang nền Công nghiệp 4.0 (Transformation towards Industry 4.0).

Thông tin Call for Paper chi tiết vui lòng xem theo link dưới đây:

https://cdsd2020.sciencesconf.org/resource/page/id/3)

Hội đồng Khoa học của Hội thảo bao gồm nhiều nhà khoa học có tiếng trên thế giới và ở Việt Nam, trong số đó có nhiều người thuộc Hội đồng Biên tập hoặc Trưởng Ban Biên tập của các tạp chí nổi tiếng, có thứ hạng cao trên thế giới (link tham khảo: https://cdsd2020.sciencesconf.org/resource/page/id/17 )

Proceedings hội thảo sẽ được đưa vào chuỗi ấn bản dành cho Hội thảo của Springer, có chỉ mục trong hệ thống Scopus.

Thông tin chi tiết về Hội thảo xin xem tại website: https://cdsd2020.sciencesconf.org/

Kính mời các đồng nghiệp, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và chuyên gia viết bài cho Hội thảo. Kính nhờ Quý Thầy/Cô chuyển thông tin này đến các chuyên gia trong mạng lưới của mình.

Trân trọng,

Phòng Hợp tác Quốc tế