Hội nghị Công tác văn phòng

Ngày 28/11/2020, tại Hạ Long, Quảng Ninh, Trường Đại học Xây dựng đã tổ chức Hội nghị công tác văn phòng nhằm nâng cao năng lực đội ngũ viên chức quản lý, viên chức hành chính, đáp ứng mục tiêu tự chủ đại học năm 2025.

Tham dự hội nghị có PGS.TS Phạm Duy Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Phạm Xuân Anh – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Hoàng Tùng – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang – Phó Hiệu trưởng cùng gần 100 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các Khoa, Phòng, Ban trong trường.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Phạm Duy Hòa – Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác văn phòng nhằm đáp ứng mục tiêu tự chủ đại học vào năm 2025 của Nhà trường. PGS.TS Phạm Duy Hòa đánh giá, hội nghị là dịp để lãnh đạo, chuyên viên văn phòng các đơn vị  trong trường có cơ hội học tập kinh nghiệm, kỹ năng áp dụng hiệu quả vào quá trình giải quyết công tác văn phòng bảo đảm các điều kiện cho công tác chỉ đạo, điều hành và mọi hoạt động của Nhà trường diễn ra thống nhất, thường xuyên, hiệu quả.

PGS.TS Phạm Duy Hòa – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị đã được nghe ThS. Phạm Văn Du – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp trình bày về Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Phương pháp soạn thảo một số loại văn bản hành chính; Một số vấn đề cần lưu ý khi soạn thảo văn bản; Một số văn bản hành chính thông dụng tại Trường Đại học Xây dựng.

ThS. Phạm Văn Du - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp trình bày tại hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ viên chức tham dự tập huấn cũng mạnh dạn thảo luận các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác văn phòng của đơn vị mình để cùng nhau tham mưu, đề xuất các phương án triển khai hiệu quả, từ đó tạo sự thống nhất và đồng bộ trong các đơn vị của Trường Đại học Xây dựng về công tác văn phòng, chuẩn bị tốt cho các đơn vị tiếp nhận các nhiệm vụ phân cấp tiến tới tự chủ đại học vào năm 2025.

Phạm Nhung – Phòng TT&TT