Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 03 ngày 25/9/2020 của Đảng ủy khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về tổ chức quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 17/11/2020, Đảng ủy Trường ĐHXD đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 tới toàn bộ đảng viên trong đảng bộ.

Tham dự hội nghị có: Đồng chí Phạm Duy Hòa  - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHXD; Đồng chí Nguyễn Đình Thi – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Trường và 628 đảng viên.

Đồng chí Phạm Duy Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Đình Thi – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày một số vấn đề về công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ.

Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, phát triển”, chắc chắn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được Đảng bộ Trường ĐHXD hiện thực hóa và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Đồng chí Phạm Duy Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Đình Thi – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày một số vấn đề về công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để đảng viên trong Trường Đại học Xây dựng nắm vững, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của các Nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả./.

Trang Ninh – Phòng TT&TT