Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Ngày 18/9/2020, Trường Đại học Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Tham dự Hội nghị có: PGS.TS Phạm Duy Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Nguyễn Đình Thi – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Phạm Xuân Anh – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Hoàng Tùng – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Hồ Ngọc Khoa – Chủ tịch Công đoàn trường; ThS. Ngô Kim Tuân - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; GS.TS Trần Ngọc Chấn - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Trường; ThS. Nguyễn Văn Thảo – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường; GS.TSKH Nguyễn Như Khải – Nguyên Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Lê Ninh – Nguyên Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn trường; PGS.TS Ứng Quốc Dũng – Nguyên Bí thư Đảng uỷ; TS. Lê Văn Thành - Nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Hiệu trưởng; PGS.TS Trần Văn Tấn – Nguyên Chủ tịch Hội đồng trường;  cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo nhà trường, các thầy cô giáo, CBVC là cán bộ chủ chốt của Nhà trường, các Giáo sư, Phó Giáo sư.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc và trình bày tại Hội nghị, PGS.TS Phạm Duy Hòa – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo kết quả công tác của trường trong năm học 2019-2020; ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ viên chức, sự phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức và đặc biệt cảm ơn sự quan tâm của các thế hệ đi trước đã giúp Nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học vừa qua. Năm học 2019-2020, Nhà trường đã hoàn thành cơ cấu tổ chức bộ máy theo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, bao gồm: Thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024, tổ chức Đại hội các chi bộ, Đảng bộ bộ phận và Đảng bộ trường lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025, bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, cán bộ quản lý các đơn vị. Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, các đơn vị trong trường đã cố gắng khắc phục, vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Chính trị tư tưởng, thông tin truyền thông, thi đua khen thưởng, công tác sinh viên, đào tạo và tuyển sinh, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, quản lý cơ sở vật chất và tài chính,…

PGS.TS Phạm Duy Hòa – Hiệu trưởng Trường ĐHXD phát biểu tại hội nghị

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe các Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tổng kết hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 trên các mảng phụ trách. PGS.TS Phạm Xuân Anh – Phó Hiệu trưởng trình bày, về hoạt động đào tạo đã chủ động, kịp thời triển khai phương thức giảng dạy trực tuyến trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 để phù hợp với điều kiện chống dịch Covid-19. Củng cố giữ vững chất lượng các chương trình đào tạo hiện có, tiếp tục đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Đề án xây dựng chương trình đào tạo mới theo hướng tiếp cận CDIO đã tuyển sinh 17 ngành/chuyên ngành. Công tác quản lý sinh viên được cải tiến, nâng cao tính hiệu quả. Hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác thanh tra, kiểm tra tiến hành thường xuyên, kịp thời. Đồng thời cần tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; Đầu tư cải tiến phương pháp giảng dạy; tổ chức quản lý có hiệu quả hoạt động của Thư viện, các phòng thí nghiệm. Tập trung hoàn chỉnh chương trình đào tạo mới theo hướng tiếp cận CDIO và xây dựng chuyển đổi mô hình đào tạo đại học theo khung trình độ Quốc gia Việt nam. Tiếp tục phấn đấu giữ ổn định quy mô đào tạo, tích cực phát triển các chương trình đào tạo quốc tế và đào tạo ngắn hạn.

PGS.TS Phạm Xuân Anh – Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tại hội nghị

PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang cũng cho biết, công tác NCKH có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (Journal of Science and Technology in Civil Engineering - STCE) đã chính thức được ACI (ASEAN Citation Index) đưa vào danh mục tạp chí trong tháng 8/2020 sau khi có thông báo chính thức của Hội đồng xét duyệt ACI (ACI Steering Committee) vào ngày 30/4/2020. Công tác đối ngoại được mở rộng với nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế; đã xây dựng được mối quan hệ bền vững với các nước lớn, các tổ chức quốc tế chủ chốt, tăng them các cơ hội cho CBGV và sinh viên toàn trường, xây dựng được vị thế và hình ảnh của trường trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đấy, cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ tới các địa phương, Bộ, Ban, ngành; phối hợp với các trường đại học quốc tế hình thành các dự án nghiên cứu. Tăng cường hợp tác lien kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, hợp tác với các đối tác trong nước  và quốc tế để thúc đẩy cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Tiếp tục thúc đẩy công tác truyền thông, bao gồm truyền thông nội bộ, truyền thông quảng bá thương hiệu và truyền thông phục vụ tuyển sinh cho năm học 2020-2021. Thiết lập kênh kết nối, mở rộng mạng lưới cựu sinh viên của trường.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang – Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tại hội nghị

Theo PGS.TS Hoàng Tùng, trong năm học 2019-2020, cơ sở vật chất được tăng cường, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động của nhà trường: Hoàn thành thi công đài tưởng niệm NGND Nguyễn Sanh Dạn, khuôn viên trước nhà A1; cải tạo hạ tầng khu vực H2-Thư viện; cải tạo sửa chữa các phòng học, phòng làm việc, hội trường,..; đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin. Công tác tài chính được thực hiện đúng quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu, đầu tư của trường, đảm bảo tính hợp lý, tiết kiệm, có cân đối tài chính để đầu tư phát triển. Đặc biệt, Nhà trường đã dành 5 tỷ đồng để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và sinh viên luôn được quan tâm. Các tổ chức đoàn thể đã phát huy tốt vai trò, chức năng của mình đồng thời chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của trường tạo không khí phấn khởi, tự hào, đoàn kết trong các thế hệ cán bộ và sinh viên. Triển khai Dự án “Đầu tư xây dựng Cơ sở đào tạo thực nghiệm tại Khu Đại học Nam Cao, Hà Nam”.

PGS.TS Hoàng Tùng – Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tại hội nghị

Kết thúc phần báo cáo của Ban Giám hiệu Nhà trường, trong không khí vui mừng, phấn khởi trước các kết quả công tác đã đạt được trong năm học 2019-2020, Hội nghị bước sang phần thảo luận với nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu. Tổng kết hội nghị, PGS.TS Phạm Duy Hòa đã đánh giá cao những ý kiến phát biểu, đóng góp tại Hội nghị và cho biết, các ý kiến này sẽ được Đảng ủy, Ban Giám hiệu tiếp thu, nghiên cứu và bổ sung vào kế hoạch công tác trong năm học mới.

Năm học 2019-2020, mặc dù phải đối phó với những khó khăn lớn do dịch Covid-19, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn trường, sự phối hợp hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, sự quan tâm, ủng hộ của các thế hệ cán bộ và sinh viên, Trường Đại học Xây dựng đã đạt được nhiều thắng lợi quan trọng trên tất cả lĩnh vực công tác đặc biệt đảm bảo nhiệm vụ đào tạo trong điều kiện hoàn cảnh mới, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, tự hào đối với các thế hệ CBVC, học viên, sinh viên.

Những thành quả đạt được sẽ tạo them niềm tin và động lực để Trường Đại học Xây dựng tiếp tục chủ động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021. 

Phạm Nhung – Phòng TT&TT