Tạp chí STCE của Trường Đại học Xây dựng chính thức được ACI (ASEAN Citation Index) đưa vào danh mục tạp chí

Congratulations!

Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE Journal) under National University of Civil Engineering (NUCE) has officially been included in ASEAN Citation Index  (ACI) database in the early of August 2020.  The Journal was previously accepted by the ACI Steering Committee for ACI inclusion in April 30, 2020.

At present, Vietnam has a total of 15 science journals indexed in the ACI database, of which the STCE Journal is the only one specialized in the field of civil engineering:

According to the scoring rule for scientific journals of the State Council for Professorship, all the articles published in the STCE Journal after inclusion in the ACI database will be evaluated to be 1.25 points at maximum for each article.


Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (Journal of Science and Technology in Civil Engineering - STCE) của Trường Đại học Xây dựng đã chính thức được ACI (ASEAN Citation Index) đưa vào danh mục tạp chí trong tháng 8 năm 2020 sau khi có thông báo chính thức của Hội đồng xét duyệt ACI (ACI Steering Committee) vào ngày 30 tháng 4 năm 2020. 

Hiện nay, Việt Nam có tổng cộng 15 tạp chí được ACI công nhận, trong đó Tạp chí STCE của Trường Đại học Xây dựng là tạp chí duy nhất về lĩnh vực xây dựng.

C:\Users\USER\Downloads\STCE Journal at ACI Website.png

Thông tin về Tạp chí STCE trên ACI: 

C:\Users\USER\Downloads\STCE Journal at ACI Website - 2.png

Sau khi chính thức được vào ACI, các bài báo bằng tiếng Anh của Tạp chí STCE sẽ được tính tối đa là 1,25 điểm/bài trong hệ thống tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng STCE của Trường Đại học Xây dựng được thành lập từ tháng 2 năm 2007 theo Giấy phép hoạt động số 18/GP-BVHTT của Bộ Văn hoá – Thông tin.  Cho đến nay, tạp chí đã khẳng định được vị thế của Tạp chí Khoa học Công nghệ của một trường đại học đi đầu trong đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực xây dựng, có quy mô đa ngành rộng khắp: từ xây dựng nhà cao tầng, công trình ngầm, kết cấu không gian lớn đến xây dựng cầu đường, thủy điện, công trình biển; từ công tác quy hoạch đô thị, kiến trúc, bảo tồn di sản đến gìn giữ môi trường; từ vùng miền núi đến hải đảo, đô thị đến nông thôn;… nơi nào cũng có sự đóng góp đáng trân trọng của thầy cô giáo Trường Đại học Xây dựng với vai trò là các nhà tư vấn, các nhà khoa học.

Trung tâm Trích dẫn ACI (Asean Citation Index) là một cơ sở dữ liệu chung cho toàn bộ khu vực ASEAN, làm cầu nối giữa các Trung tâm Trích dẫn quốc gia (National Citation Index – NCI) của các nước thành viên với các cơ sở dữ liệu quốc tế như ISI, SCI hay Scopus. ACI có chức năng lưu trữ, tìm kiếm bài báo và trích dẫn, giúp phân loại và đánh giá chất lượng tạp chí khoa học của các nước ASEAN tương tự như Trung tâm Trích dẫn Thái lan (TCI) hay các Trung tâm Trích dẫn quốc gia (NCI) khác. 

Trung tâm Trích dẫn ACI được thành lập và có ban điều hành từ năm 2013, chính thức xét duyệt tạp chí từ năm 2014. ACI được Quỹ Nghiên cứu khoa học Thái Lan tài trợ đến hết năm 2016; từ năm 2017 kinh phí sẽ do các nước thành viên đóng góp. Ban điều hành gồm thành viên các nước ASEAN, mỗi nước được cử hai người do Bộ Giáo dục của nước đó giới thiệu. Những tạp chí có trong danh mục Scopus hay ISI đương nhiên được chấp nhận, những tạp chí khác sẽ được xét duyệt theo các tiêu chí của ACI. Mục tiêu của ACI là sớm trở thành một cơ sở dữ liệu đủ lớn để liên kết với SCOPUS.
Để lọt vào danh mục của ACI, các tạp chí phải đáp ứng 4 tiêu chuẩn sơ duyệt và đạt tối thiểu 15 điểm (tối đa 20 điểm) của 10 tiêu chuẩn về nội dung và hình thức để bình duyệt, cụ thể gồm:
4 tiêu chuẩn sơ duyệt 
1. Bài báo đăng trên Tạp chí phải được phản biện;
2. Tạp chí phải được xuất bản theo định kỳ và đúng hạn đã công bố;
3. Các bài báo phải có tiêu đề, tóm tắt, tên tác giả và địa chỉ cơ quan công tác bằng tiếng Anh;
4. Các bài báo phải có phần tài liệu tham khảo theo hệ chữ Latin.
10 tiêu chuẩn để chỉ mục tạp chí vào ACI
1.Mức độ phản biện: bình duyệt ẩn danh hai chiều (Double-blind peer-review) hay bình duyệt ẩn danh (Single-blind peer-review) hay không có bình duyệt (No peer-review).
2.Xuất bản đúng hạn.
3.Đã xuất bản ít nhất 3 năm hoặc 6 số liên tục.
4. Mức độ được trích dẫn trong các cơ sở dữ liệu.
5.Mục đích và phạm vi của tạp chí: Mục đích và phạm vi được công bố rõ ràng; Có danh sách thành viên Hội đồng biên tập và cơ quan công tác; Chu kỳ phát hành được công bố theo tháng; Quy trình phản biện được công bố rõ ràng; thông tin hướng dẫn dành cho tác giả đầy đủ và rõ ràng.
6.Sự đa dạng trong thành viên hội đồng biên tập tạp chí.
7.Sự đa dạng của tác giả viết bài cho tạp chí.
8.Sự phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về hình thức trình bày tạp chí: Có tên tác giả và cơ quan làm việc; Có tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh; Hình thức trình bày, trích dẫn và tài liệu tham khảo được trình bày nhất quán.
9.Website của Tạp chí có đầy đủ thông tin và được cập nhật thường xuyên: Có danh mục các bài báo được xuất bản trong cùng một số; Có mục đích, tôn chỉ, phạm vi của Tạp chí; Có danh sách Hội đồng biên tập và nơi công tác của họ; Có hướng dẫn dành cho tác giả; Thông tin trên Website và trên bản in Tạp chí là nhất quán.
10.Có hệ thống gửi bài và phản biện trực tuyến.

Phòng TT&TT