Trang chủ Thành tựu khoa học công nghệ Sở hữu trí tuệ

02 bằng độc quyền giải pháp hữu ích – Thầy NV Tuấn, NC Thắng, HT Nghĩa

Chúc mừng nhóm tác giả PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, TS. Nguyễn Công Thắng – Giảng viên Bộ môn Vật liệu Xây dựng và TS. Hoàng Tuấn Nghĩa – Giảng viên Bộ môn Công trình thép – gỗ vừa được cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích:

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 2343: “Ghi bảo vệ gốc cây được chế tạo từ bê tông” – theo Quyết định số 5641 w/QĐ-SHTT, ngày 21/05/2020.
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 2342: “Nắp hố ga bê tông cốt sợi”- theo Quyết định số 5640w/QĐ-SHTT, ngày 21/05/2020.

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn – Giảng viên Bộ môn Vật liệu Xây dựng – Khoa VLXD

TS Nguyễn Công Thắng – Giảng viên Bộ môn Vật liệu Xây dựng – Khoa VLXD

TS Hoàng Tuấn Nghĩa – Giảng viên Bộ môn Công trình thép, gỗ – Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp