Trang chủ Đào tạo

Chương trình đào tạo chất lượng cao

Nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển và hội nhập, trong những năm qua trường Đại học Xây dựng đã đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong đó có các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo. Hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo mở ra cơ hội tiếp cận, học tập kinh nghiệm của các nền giáo dục tiên tiến, nhờ đó nâng cao chất lượng đào tạo bao gồm cả việc nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ sinh viên.

Chương trình đào tạo Pháp ngữ

Các ngành, chuyên ngành đào tạo:

  •   Kiến trúc Pháp ngữ (KDF)
  •   Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Pháp ngữ (XF)

Mục tiêu đào tạo:  Đào tạo các Kỹ sư, Kiến trúc sư Pháp ngữ đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực có chất lượng cao và hội nhập quốc tế.

  • Chương trình được sự hỗ trợ của chính phủ Pháp, các tổ chức và nhiều trường Đại học thuộc khối Pháp ngữ (AUF,AUCC...)

Học bổng và du học

  •  Phần lớn sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được tiếp nhận học bậc Sau đại học tại các trường đối tác thuộc cộng đồng Pháp ngữ (Pháp, Bỉ, Canada, ... với học bổng của AUF, của Đại sứ quán Pháp, Bỉ, Canada, Chính phủ Pháp (Eiffel).
  •  Cuối năm thứ tư, những sinh viên đủ điều kiện sẽ được tuyển chọn sang Pháp học tiếp 2 năm theo chương trình đào tạo song bằng.
  •  Sau hơn 20 năm đào tạo của chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Pháp ngữ đã có hơn 90 sinh viên được nhận bằng Tiến sỹ, gần 280 sinh viên đã bảo vệ và đang theo học Thạc sỹ của các trường danh tiếng của Pháp, Bỉ, Canada...

Văn bằng tốt nghiệp

  • Sinh viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo Pháp ngữ được cấp bằng kỹ sư, kiến trúc sư của trường Đại học Xây dựng và chứng chỉ của tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF).
  • Sinh viên theo học Chương trình song bằng sẽ được đồng cấp bằng kỹ sư của trường ĐHXD và bằng kỹ sư của các trường đối tác như ESTP Paris, ENTPE Lyon, Institute Mines - Telecom, INSA Rennes.

Cơ hội việc làm

  • Ngoài các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực xây dựng, các kỹ sư, kiến trúc sư Pháp ngữ sẽ được ưu tiên giới thiệu vào làm việc tại các doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc và quy hoạch đang hoạt động tại Việt Nam và quốc tế.
  • Sau khi nhập trường, các sinh viên ngành Kiến trúc và chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp sẽ đăng ký dự tuyển vào các chương trình đào tạo Pháp ngữ.