Trang chủ Tin tức Hoạt động chung

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghiên cứu chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 29/6/2021, Trường Đại học Xây dựng cùng phối hợp với Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghiên cứu chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ chủ chốt trong toàn Khối.

Toàn cảnh hội trường diễn ra hội nghị

Về dự và truyền đạt nội dung Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Ủy viên thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Về phía Đảng ủy khối có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Tố Quyên – Phó Bí thư thường trực; đồng chí Trương Thị Dung – Phó Bí thư cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí Trưởng, Phó các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí Báo cáo viên dư luận xã hội Đảng bộ Khối. Về dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Duy Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHXD; đồng chí Nguyễn Đình Thi - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHXD; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng, Ủy viên Ban thường vụ, các đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy viên phụ trách công tác Tuyên giáo của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong toàn Khối cùng hơn 600 đảng viên thuộc Đảng bộ Trường ĐHXD được  chia thành các hội trường nhỏ, đảm bảo giãn cách trong phòng chống dịch Covid-19.

Hội trường nhỏ diễn ra Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Ủy viên thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Ủy viên thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề

PGS.TS Nguyễn Viết Thông nhấn mạnh, Chuyên đề toàn khóa năm 2021 phản ánh nguồn động lực then chốt và cơ bản nhất đối với sự phát triển của đất nước ta trong những năm sắp tới. Để việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, thiết thực, PGS.TS Nguyễn Viết Thông đề nghị cần tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu, thực hiện hiệu quả các giải pháp đó là nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội. Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu – Đây là điều kiện tiên quyết để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc trong Đảng và xã hội.

Phòng TT&TT