Trang chủ Tin tức Hoạt động chung

Ngày hội bầu cử tại Trường Đại học Xây dựng

Trong không khí của Ngày hội toàn dân, ngày 23/5/2021, tại khu vực bỏ phiếu số 1 phường Đồng Tâm - Trường Đại học Xây dựng, các cử tri đã tới tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lễ khai mạc được tổ chức theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Sau khi thông qua nội quy, quy chế bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, các cử tri nhanh chóng được làm thủ tục bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Trường Đại học Xây dựng cũng phối hợp chặt chẽ với phường Đồng Tâm đảm bảo an ninh, trật tự cho ngày bầu cử cũng như đảm bảo thực hiện đúng Thông điệp “5K” trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Cử tri được chia thành từng đơn vị, lần lượt kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước và sau khi vào phòng bỏ phiếu, đảm bảo đúng quy định giãn cách, phòng chống dịch.

Tham gia bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân, khẳng định ý thức chính trị, trách nhiệm và lòng yêu nước của nhân dân ta. Đồng thời, việc bầu cử còn thể hiện sự tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước. Thông qua lá phiếu của mình, người dân sẽ lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân để thực thi quyền làm chủ đất nước.

Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện sự thống nhất cao giữa nhân dân, Đảng và Nhà nước để tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Phạm Nhung – Phòng TT&TT