Trang chủ Thông báo

SDH: Bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho NCS Dương Diệp Thúy

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho:

NCS Dương Diệp Thúy

Đề tài:    Một mô hình tính lún của móng cọc có xét đến phân bố của ma sát dọc thân cọc

- Cán bộ Hướng dẫn:    1. PGS.TS Phạm Quang Hưng;

                                      2. TS Lê Thiết Trung                

- Chuyên ngành: ĐỊA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

- Mã ngành:   9580211

- Thời gian:    9h00 ngày 9 tháng 11 năm 2018

- Địa điểm:     Tầng 1 Phòng họp nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG