Trang chủ Thông báo

SDH: Bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho NCS Ngô Văn Dũng

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho:

NCS Ngô Văn Dũng

Đề tài:    Tối ưu hóa chế độ vận hành các nhà máy thủy điện trong hệ thống điện Việt Nam.

- Cán bộ Hướng dẫn:        1.PGS.TS Vũ Hữu Hải;

                                          2. TS Ngô Tuấn Kiệt                

- Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

- Mã ngành:   9580202

- Thời gian:    8h30 ngày 30 tháng 10 năm 2018

- Địa điểm:     Phòng họp tầng 1 nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG