Trang chủ Thông báo

SĐH: TB Tổ chức bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Đặng Việt Dũng

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho: NCS ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

Đề tài:  Tổ chức kiến trúc cảnh quan tạo lập bản sắc các đô thị miền núi Tây bắc Việt Nam - Áp dụng cho thành phố Yên Bái

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Đàm Thu Trang

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành: 9580105

Thời gian: 8h30, ngày 29 tháng 7 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp T1- Nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG