Trang chủ Thông báo

SĐH: TB Tổ chức bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Nguyễn Tấn Vinh

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho: NCS NGUYỄN TẤN VINH

 

Đề tài:  Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước ở Việt Nam

Người hướng dẫn:  1. PGS.TS Đinh Đăng Quang

                                  2. TS. Trần Hồng Mai

Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng

Mã ngành: 9580302

Thời gian: 14h00 ngày 28 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp tầng 1- nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội.

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG