Trang chủ Thông báo

SĐH: TB tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho NCS Lưu Văn Sáng

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho: NCS Lưu Văn Sáng

 

Đề tài: Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ rất cao dùng hỗn hợp phụ gia khoáng silica fume, tro bay và các vật liệu sẵn có ở Việt Nam

Cán bộ hướng dẫn:  

          1. PGS.TS Phạm Hữu Hanh
          2. PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn

Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu

Mã ngành: 9520309

Thời gian: 8h00 ngày 15 tháng 10 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI