Trang chủ Thông báo

SĐH: TB tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho NCS Ngô Lâm

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho: NCS NGÔ LÂM

 

Đề tài: Nghiên cứu các đặc trưng kháng cắt của bê tông nhựa dùng làm tầng mặt cho kết cấu áo đường ô tô

Cán bộ hướng dẫn:

1. PGS.TS Hoàng Tùng

2. PGS.TS Bùi Phú Doanh

Chuyên ngành: Xây dựng đường ôtô và đường thành phố

Mã ngành: 9580205-2

Thời gian: 14h00 ngày 30 tháng 7 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp T1-Nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG