Trang chủ Thông báo

SĐH: TB tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho NCS Nguyễn Thế Hùng

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho: NCS NGUYỄN THẾ HÙNG

 

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn công nghiệp nguy hại ngành cơ khí thuộc các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn Hà Nội

Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Thị Kim Thái

Chuyên ngành: Công nghệ môi trường chất thải rắn

Mã ngành: 9520320-1

Thời gian: 08h00 ngày 28 tháng 7 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp tầng 1 nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG