Trang chủ Thông báo

SĐH: TB tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho NCS Nguyễn Việt Khoa

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho: NCS Nguyễn Việt Khoa

 

Đề tài: Tổ chức không gian nội thất phòng học trong các trường Mẫu giáo theo hướng phát triển tư duy sáng tạo

Cán bộ hướng dẫn:  PGS.TS Nguyễn Nam

Chuyên ngành: Kiến trúc

Mã ngành: 9580101

Thời gian: 14h00 ngày 15 tháng 10 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI