Trang chủ Thông báo

TD: Công ty Xây dựng và Thiết kế của Nhật Bản thông báo tuyển dụng

Tuyển Kiến trúc sư, Kỹ sư Xây dựng, Kỹ sư M & E, Kỹ sư BIM/CAD tại các Công ty Xây dựng và Thiết kế của Nhật Bản

- Kỹ sư tốt nghiệp tháng 3/2021 lương từ 235,000 JPY
- Kỹ sư đã tốt nghiệp (yêu cầu kinh nghiệm từ 1 năm trở lên) lương từ 235,000 - 452,000 JPY

Trình độ tiếng Nhật từ N3 trở lên

Hồ sơ theo mẫu link đính kèm:
https://drive.google.com/…/15A-FRI4C4wCocENhUghcq8b2L…/view…

https://drive.google.com/…/1wuV4QVg6zepoQ7HBJhSCyCLXF…/view…

https://drive.google.com/…/1mrE_A3Q8RXRbIxaTrYM6LcMF0…/view…

Hồ sơ gửi về:
Phòng Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Xây dựng
Email: htqt@nuce.edu.vn
Hotline: +024 3869 1302/ 0862659339

Deadline: 15/5/2020