Trang chủ Thông báo

Thông báo gửi thư xác nhận tham dự Hội thảo FORM2020

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Ban Khoa học của Hội thảo đã gửi thư phản hồi và đóng góp ý kiến cho bài báo của Quý vị, các thầy cô đã nộp bài và nhận được thư chấp nhận bài báo (positive opinion) vui lòng kiểm tra lại và:
- Chỉnh sửa lại theo đúng form mẫu của hội thảo
- Chỉnh sửa lại nội dung theo các nhận xét của phản biện (nếu có)
- Gửi lại bài báo trên tài khoản tại EasyChair. 

Hạn cuối cập nhật bài và gửi lại xác nhận tham dự (Confirmation of participant) cho Ban Tổ chức qua email là ngày 07.4.2020

Ban Tổ chức sẽ gửi lại Hóa đơn sau khi nhận được xác nhận tham dự để Quý Thầy/Cô hoàn tất thủ tục thanh toán và tham dự Hội thảo.

Trân trọng,
Ban Tổ chức FORM2020