Trang chủ Thông báo

Thông báo việc triển khai công tác báo cáo 3 công khai

Kính gửi: Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa,

     Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu tại cuộc họp ngày 22/2/2019 về việc cập nhật dữ liệu cho Báo cáo 3 công khai năm học 2018 - 2019, Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục kính gửi các quý thầy (cô) các nội dung sau để triển khai:

     - Phân công nhiệm vụ thực hiện quy chế công khai.

     - Các biểu mẫu 17; 18; 19; 20; 21.

     - Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ký ngày 28/12/2017 của BGDĐT - Thông tư Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

      Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, quý thầy cô vui lòng trao đổi với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

     Kính đề nghị các thầy cô thực hiện nhiệm vụ theo phân công và chuyển lại các biểu mẫu đã cập nhật cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trong ngày 8/3/2019.

Trân trọng cảm ơn./.

Link các biểu mẫu: https://drive.google.com/drive/folders/1LiZu8OmTyrOUWym0ElvtoKEZ2g9ZRPLn...