Trang chủ Các đơn vị Viện - Trung tâm

Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy

Giới thiệu

- Tên tiếng Anh: Institute of Science and Technology of Hydraulic Structure (INHYTECH)

- Tên gọi tắt: Viện KH&CN CTT

Quá trình thành lập

  • Quyết định thành lập (QĐTL) số 444/TCCB  ngày 14-06-1990
  • Quyết định chuyển đổi số 33/QĐ-BGDĐT ngày 05-01-2009
  • Cơ quan ra QĐTL & chuyển đổi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Giấy phép hoạt động và hành nghề do:
 

Bộ xây dựng

cấp năm

 (1990)

 

Bộ Thủy lợi

cấp năm

(1990)

 

Bộ Giao thông vận tải

cấp năm

(1990)

 

Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường

cấp năm

 (1993)

 

Sở Xây dựng Hà nội

cấp năm

 (1994)

 

Bộ Công Thương

cấp năm

(2008)

 

Bộ Khoa học và Công nghệ

cấp năm

(2009)

  •  Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh:
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

cấp năm

(2009)

Chức năng nhiệm vụ

  • Nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công trình thủy và khai thác nguồn năng lượng sạch: năng lượng nước, gió và năng lượng mặt trời; tham gia lập các tiêu chuẩn thiết kế, quy trình quy phạm trong các lĩnh vực nghiên cứu của Viện;
  • Thiết kế công nghệ, công trình trong lĩnh vực công trình thủy và khai thác nguồn năng lượng sạch;
  • Sản xuất chế tạo thiết bị đo phục vụ ngành công trình thủy và khai thác năng lượng sạch; lập các mô hình thí nghiệm thủy lực sông ngòi và sóng biển;
  • Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát, kiểm định, lập hồ sơ thầu, tối ưu vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, quản lý chất lượng các dự án thủy lợi, thủy điện, cảng, giao thông thủy, bảo vệ bờ, các công trình thuộc nhà máy đóng tàu và các dự án có liên quan đến tài nguyên nước và nguồn năng lượng sạch;
  • Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

Lĩnh vực hoạt động

Cơ cấu tổ chức

Liên hệ