Trang chủ Thông báo

Thông báo

TB Bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường của NCS Trương Ngọc Lân

THÔNG BÁO
Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho:
NCS Trương Ngọc Lân
Đề tài:    Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho các khu ở đô thị tại Hà Nội
Cán bộ Hướng dẫn:     PGS.TSKH Nguyễn Văn Đỉnh; 
Chuyên ngành: Kiến trúc
Mã ngành:     62580102
Thời gian:     8h30 ngày 28 tháng 6 năm 2018
Địa điểm:     Tầng 1 Phòng họp nhà G3 - a
Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 
Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.
Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.
Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.      

Trường Đại học Xây dựng